Call Us
Call Us
 

תקנון בית הספר למחול

תלבושת ריקוד ואימון:

 1. על כל רקדן להופיע לסטודיו בתלבושת ריקוד ואימון בלבד.
 2. הרקדן ישמור על הגינה אישית ועל כללי הפעילות בסטודיו.
 3. שיער ארוך יש לאסוף בגומיה לפני תחילת האימון.
 4. יודגש, כי חל איסור מוחלט לכל הרקדנים להיכנס עם צמידים ו/או שעונים ו/או עגילים ו/או כל תכשיט אחר לשיעורי הסטודיו מטעמי בטיחות.
 5. בחלק מן החוגים נדרש לבוש מיוחד שאינו כלול במחיר החוג

שינוי מערכת:

 1. שעת שיעור, פעילות, מילוי מקום של מדריכים, כל אלו יפורסמו באתר האינטרנט ובמדיה החברת
 2. הרקדן מתחייב לציית להוראות המדריכים ולתוכנית האימון שהוכנה עבורו, כל חריגה תהיה על אחריותו המלאה של הרקדן.
 3. רקדן אשר מבקש שלא להגיע לאחד השיעורים שנקבעו לו, מכל סיבה שהיא, נדרש להודיע על כך למזכירות הסטודיו בטלפון: 054-2540283, לשלוח מייל ו/או להשאיר הודעה.
 4. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפתיחה הסגירה של הסטודיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. הנהלת הסטודיו רשאית להחליף, מורה/לשנות מורה/שעת שיעור על פי שיקול דעתה המקצועי ללא הודעה מראש.
 6. פתיחת חוג מותנית במס' מינימלי של 8 משתתפים בקבוצה. מאידך, עומדת הזכות לסטודיו  LIFE לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים.

לתשומת לבכם!

הנהלת הסטודיו רשאית לשנות או להוסיף סעיפים בתקנון מעת לעת ומתחייבת לפרסמם ללקוחותיה בסטודיו את התקנון והעדכונים מחייבים מרגע פרסומם.
אי ציות לכללים המפורטים בתקנון או התייחסות בלתי הולמת לפניות עובדי הסטודיו ומדריכיו ייחשבו כעבירות משמעת ויאפשר להנהלת הסטודיו לאחר אזהרה הולמת לבטל את המינוי של הרקדן ללא כל פיצוי מצד הסטודיו.
בעלי הסטודיו רשאים לשלול מרקדן את הזכות להשתמש בשירותי הסטודיו עד לדיון בעניינו בפני הוריו של הרקדן.
הנהלת הסטודיו ו/או האחראי מטעמה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להוציא מהסטודיו אדם אשר התנהגותו איננה הולמת ולשלול את זכותו של האדם מלהיכנס לשטחי הסטודיו עד לבירור מקיף עם הנהלת הסטודיו והוריו של הרקדן ו/או אם הרקדן עצמו.


 

סטודיו לייף

מתחם כיכר המושבה
סוקולוב 46, הוד השרון
צמוד לתחנת רכבת סוקולוב
טלפון: 054-2540283
studiolifeoffice@gmail.com

הצהרת נגישותמפת האתרתקנון בית הספר למחולתקנון שיעורים פתוחיםמדיניות פרטיות


© ריקוד בכפר סבא - ריקוד בהוד השרון - סטודיו לייף | בניית אתרים